Hluboká nad Vltavou - Bavorovice - selské baroko

Hluboká nad Vltavou - Bavorovice - selské baroko

Bavorovice leží u řeky Vltavy. Vesnice je vyhlášena jako vesnická památková zóna. Náves a celá původní ulice je lemována souvislou řadou zachovalých statků a kovárnou. Ve vsi se vyskytují jak statky Hlubockého typu, s mohutnými volutami, tak i novější s geometrickou výzdobou, zřejmě inspirované tzv. nádražní architekturou. V katastrálním území Bavorovice je přírodní památka a evropsky významná lokalita Hlubocké hráze. Vesnicí prochází cyklistická stezka na Hlubokou.

Web: http://www.selskebaroko.cz/selskebaroko/bavorovice/bavorovice.htm

Zdroj: cs.wikipedia.org