Purkarec - muzeum voroplavby, zřícenina Karlova Hrádku

Purkarec - muzeum voroplavby, zřícenina Karlova Hrádku

Ves známá z dřívějších dob jako plavecká a vorařská se rozkládá na břehu Vltavy 8 km od Hluboké nad Vltavou. Historii vorařství připomíná „Pamětní síň vorařství a plavectví“ a balvan s pamětní deskou vynesený z Vltavy a umístěný proti kostelu sv. Jiří. Ve vsi je několik staveb ve stylu jihočeského lidového baroka. V lesích okolo Purkarce bylo objeveno několik pravěkých mohyl. Nedaleko se nachází i volně přístupná zřícenina gotického loveckého hradu z 2. pol. 14. stol. - Karlův Hrádek.

Web: https://www.vltavan-purkarec.cz/muzeum/

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/purkarec/detail

Zdroj: cs.wikipedia.org