Záboří - Záboří, Dobčice, Lipanovice - zóny lidové architektury

Záboří - Záboří, Dobčice, Lipanovice - zóny lidové architektury

Obec Záboří leží 16 km od Českých Budějovic. Skládá se ze 3 místních částí. Ty jsou známé svou lidovou architekturou. V roce 1995 byly vyhlášeny vesnickou památkovou rezervací. Pro vesnice jsou typické zemědělské usedlosti ve stylu blatské architektury 19. století, návesní kaple se zvonicí nebo třeba i drobná sakrální architektura a mohylníky. Dominantou obce Záboří je trojlodní kostel sv. Petra a Pavla na návrší.

Web: https://www.obeczabori.cz/

Zdroj: cs.wikipedia.org

Zdroj: https://www.jihoceskyvenkov.cz/vylety/selske-baroko/lipanovice-0_225.html