Hořice na Šumavě - Muzeum pašijových her

Hořice na Šumavě - Muzeum pašijových her

Expozice muzea je věnována historii obce a detailní historii pašijových her od 19. století. Je doplněna bohatou fotografickou a obrazovou dokumentací, obsahuje také velký model pašijového areálu. Dále můžete navštívit výstavu o starých řemeslech a zajímavé muzeum radiopřijímačů. Městys nabízí i krátkou naučnou stezku vedoucí po obnovené křížové cestě. Historické jádro obce je vyhlášeno památkovou zónou (chráněné objekty - kostel sv. Kateřiny, pranýř, soustava sedmi kamenných kašen, boží muka a další).

Web: N/A

Zdroj: https://www.lipno.cz/kultura-a-zabava/muzea-a-galerie/muzeum-pasijovych-her

Zdroj: https://www.horicenasumave.cz/mestys/informace-o-mestysu/muzeum-mestysu-a-pasijovych-her/