Československá církev husitská - Husinec - Muzeum Jana Husa

Československá církev husitská - Husinec - Muzeum Jana Husa

Historické jádro města je od r. 2003 památkovou zónou. V centru nalezneme Husovu sochu. Za městem pak vodní nádrž Husinec a Husovu skálu. V r. 2015 obnovila husitská církev Památník Mistra Jana Husa, nyní respektive Centrum. Areál tří stávajících měšťanských domů, stávající stodoly a nové provozní budovy slouží pro kulturně vzdělávací účely. Součástí je rodný dům kněze a kazatele Jana Husa, který je národní kulturní památkou. Navštívit můžete jeho rodnou světničku, výstavu vystihující jeho život a dílo nebo muzejní park.

Web: N/A

Zdroj: https://www.husinec.cz/

Zdroj: https://www.cmjh.cz/cs/