Kestřany – horní a dolní tvrz

Kestřany – horní a dolní tvrz

Horní tvrz je unikátně dochovaná pozdně gotická tvrz, která je součástí jedinečného historického areálu Kestřan. Tvrz je otevřena celoročně a záměrem je i nadále pokračovat v započaté revitalizaci objektu a celého areálu s cílem vybudovat zde expozici „Život na středověké tvrzi“. Dolní tvrz pochází z konce 14. století. V polovině 16. století byla přestavěna a využívána jako pivovar, v 18. a 19. století jako hospodářské budovy.

Web: https://www.kestrany.cz/

Zdroj: N/A