Ražice – Muzeum špejchar Ražice – stanice Řežabinec

Ražice – Muzeum špejchar Ražice – stanice Řežabinec

Ve zrekonstruované budově bývalé sýpky můžete navštívit stálou expozici. Její první část se týká nedaleké Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně. Druhá část je věnována železnici vzhledem k poloze obce Ražice, která leží na křižovatce dvou významných regionálních železničních tratí – České Budějovice – Plzeň a Ražice – Tábor. Součástí expozice je kolejiště, po kterém v pravidelných intervalech projíždí vláček.

Web: https://www.razice.cz/obec/muzeum-spejchar/o-muzeu/

Zdroj: N/A