Sudoměřice u Bechyně - VPZ Bechyňská Smoleč

Sudoměřice u Bechyně - VPZ Bechyňská Smoleč

Podél návsi s rybníčkem, který dnes slouží jako požární nádrž, stojí souvislá řada venkovských usedlostí. Architektonicky nejhodnotnější jsou tři stavení ve stylu selského baroka - č. p. 4 u rybníka se špýcharem, ohradní zdí, bránou a brankou, č. p. 10 se špýcharem a bránou a č. p. 16 u silnice.

Zdroj: mapy.cz