Vesnická památková rezervace Komárov

Vesnická památková rezervace Komárov

Usedlosti s dvouštítovým průčelím tvořící pravidelný půdorys návsi jsou cennou památkou vesnické památkové rezervace. Do souboru místní lidové architektury patří kaple a převážně zděné domy. Náves lemují honosné selské statky, mezi které se vklínila jen jediná domkářská usedlost. Bohatě zdobené štíty s bílými štukovými reliéfy na barevné omítce působí dojmem jemně vyšívané krajky. Zdobí nejen obytná stavení, ale i špýchary.

Web: mapy.cz