Muzeum Božetice

Muzeum Božetice

První zmínka o mlýně v Božeticích na Písecku pochází z první poloviny 16. století. Na počátku 20. století prošel rozsáhlou modernizací. V roce 1998 celý mlýn koupil pan Zdeněk Stejskal a v roce 2014 byla zahájena fyzická realizace projektu „Vybudování muzea mlynářství – Božetice“ za podpory ROP NUTS II Jihozápad a je spolufinancován Evropskou unií. Projekt se zaměřil na rekonstrukci objektu mlýna do podoby Muzea mlynářství, pekařství a zemědělství.

Web: N/A

Zdroj: www.seznam.cz