Nové Hrady – přírodní památka Terčino údolí

Nové Hrady – přírodní památka Terčino údolí

Terčino údolí je lesopark ležící asi 1 km od Nových Hradů v údolí říčky Stropnice v Novohradských horách. Údolí zpočátku sloužilo šlechtě jako buquoyská lovecká obora či bažantnice, jejíž původ je možné hledat již v r. 1667. Dnes je vyhledávaným turistickým cílem a je veřejnosti volně přístupný. Parkem prochází naučná stezka, která seznamuje návštěvníky s historií parku i se zajímavostmi, které se zde vyskytují.

Web: https://www.trebonsko.cz/tereziino-tercino-udoli-nove-hrady

Zdroj: N/A