Římov – křížová cesta

Římov – křížová cesta

V druhé polovině 17. století v Římově vzniklo na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou. V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky jsou nápaditě rozmístěny v okruhu 5 km v rozmanitě členěném terénu a podle legendy jejich umístění odpovídá zastavením tradiční křížové cesty v Jeruzalémě. 

Web: https://www.rimov.cz/obec/pamatky/krizova-cesta/

Zdroj: N/A