Hirschbach – selské usedlosti z kamene

Hirschbach – selské usedlosti z kamene

Jednoduše typický Mühlviertel – Cesta po stopách kamenných pokladů

V regionu Mühlviertler Alm Freistadt, který je ideální pro trávení dovolené, je velký počet kamenný domů, nejznámější je obec Hirschbach se svou stezkou Steinbloß-Mauer-Weg. Ale také Neumarkt a Lasberg jsou proslulé svými „flekatými statky". O způsobu stavby „Steinbloßbauweise“ (tzn. využití hrubých bloků zdejší žuly) se u této hezké podoby zdiva hovoří proto, že vznikl díky přírodním podmínkám v Mühlviertelu. Na jedné straně je to důsledek dostatku kamene a na druhé nedostatku vápna, které se používalo k omítání zdí. Protože se vápno nakupovalo v oblastech ležících jižně od Dunaje a muselo se složitě dopravovat do výše položených oblastí, vystačili si obyvatelé pouhým omítáním mezer mezi kamennými bloky. Díky tomu vznikl pravděpodobně světový unikát těchto staveb, které tu můžeme obdivovat. Velká část těchto krásných kamenných usedlostí vznikla v polovině 19. století tak, jak je dnes vidíme. Jsou to usedlosti, které vyhořely po úderu blesku nebo v důsledku neopatrnosti sedláků či čeledínů.

Web: Steinbloßhäuser im Mühlviertel (muehlviertel-almfreistadt.at)

Zdroj: N/A