Grünbach – Poutní kostel svatého Michaela

Grünbach – Poutní kostel svatého Michaela

Na vrcholu kupy složené z prahornin východně od obce Grünbach se tyčí filiální kostel svatého Michaela, německy zvaný St. Michael ob Rauchenödt. Od roku 1122 byl kostel filiální farností s právem pohřbívání, což připomíná bývalý hřbitov kolem kostela obehnaný zdí. Zpočátku zde stál dřevěný kostel, který byl také zasvěcený archandělu Michaelovi. V roce 1510 vznikla gotická stavba v podobě, jakou známe dodnes. Největší pozoruhodnost tohoto dvojlodního kostela představuje pozdě gotický křídlový oltář. Sochy ve skříni oltáře představují svatého Michaela, Mikuláše a Štěpána. Vnitřní strany vyřezávaných křídel přibližují legendy zobrazených svatých. Po předchozím ohlášení je možné absolvovat také fundované prohlídky kostela.

Zdroj: St. Michael ob Rauchenödt (muehlviertel-almfreistadt.at)

Web: N/A