/a

Zřícenina hradu Kollmitz

 Zřícenina hradu Kollmitz

Zřícenina hradu Kollmitz stojí na ostrožně východním směrem od města Raabs an der Thaya, na prudce spadajícím skalním ostrohu, který obtéká řeka Dyje velkým meandrem.

Mohutné zdi se dvěma kruhovými nárožními věžemi představují zbytky největšího, kdysi rozlehlého středověkého, nejvýznamnějšího hradního areálu v Dolním Rakousku. Zůstaly z něho dochovány polokruhová věž s branou s lomeným obloukem, hladomorna, bergfrit (obranná věž) a zbytky dvoupodlažního obytného paláce a rovněž další stavební části. Na severozápadní straně se zvedá 110 metrů dlouhá tzv. Česká zeď postavená kolem roku 1450 na obranu proti Jiřímu z Poděbrad, která je asi 300 metrů předsunutá vlastnímu hradu.

Od roku 1974 se o celý areál stará Sdružení na zachování hradní zříceniny Kollmitz (Verein zur Erhaltung der Burgruine Kollmitz). V létě je ve zřícenině v provozu občerstvení.

Ve zřícenině se nachází místnost, která připomíná Georga Matthäuse Vischera. Georg Matthäus Fischer (* 22. dubna 1628 ve Wennsu/Tyrolsko; † 13. prosince 1696 v Linci) byl rakouský topograf, mědirytec a duchovní. Z pověření stavů vytvářel Vischer mapy a zakresloval města, hrady, zámky a kláštery na území Dolního a Horního Rakouska, Štýrska, Moravy a Uher. Jeho mědirytiny jsou často nejstaršími dochovanými zobrazeními těchto míst. Patří k nejvýznamnějším rakouským kartografům a topografům.

Web: N/A

Zdroj: N/A