/a

Zaniklá osada Hard

 Zaniklá osada Hard

Zaniklá osada Hard je středověká osada v Dolním Rakousku, která byla jako jediná v celém Rakousku kompletně archeologicky prozkoumána a nachází se cca 4 km východně od města Thaya v území zvaném Hardwald.

Pravděpodobně na počátku 12. století vznikl v terénní proláklině s pramenem na tomto území kamenný dům s věží a dvěma místnostmi, v jehož okolí bylo prokázáno také zpracování železa. Tento dům nazývaný Kleinhard byl ale přibližně v letech 1230/40 opuštěn. Při druhém, rozsáhlejším období mýcení kolem roku 1250 vznikla z deseti selských dvorců postavených ze suchého zdiva vesnice Hard, přičemž každou stranu úzké návsi lemovalo vždy pět dvorců, které byly na jihu ohraničené velkým opevněným panským dvorcem. Centrum představoval již zmíněný pramen na přístupu do vesnice a na protilehlé straně se nacházel také panský dvorec. V poslední čtvrtině 14. století bylo sídlo opuštěno.

V roce 1976 byly na zalesněném hřebenu odhaleny zdi, které byly následně identifikovány jako pozůstatky budov opuštěné vesnice. V zaniklé osadě probíhaly vykopávky, které vedl v letech 1977 až 1989 Fritz Felgenhauer, a v letech 1990 až 2000 je tu prováděla jeho manželka Sabine Felgenhauer-Schmiedt. Vesnici si lze od té doby prohlédnout, nálezy jsou vystaveny ve Vesnickém muzeu obce Thaya.

Web: N/A

Zdroj: https://www.thaya.gv.at/Museum_Thaya_5