/a

Městys Thaya – Hauptplatz (Hlavní náměstí)

 Městys Thaya – Hauptplatz (Hlavní náměstí)

Vzestup tržní osady Thaya: Prasečí baroni

V 19. století zažila tržní osada období rozkvětu díky obchodu s prasaty v rámci monarchie prostřednictvím tzv. „prasečích baronů“. Handlíři kupovali velká stáda prasat na jihovýchodě monarchie, nechali je hnát až do Waldviertelu, což trvalo několik týdnů, prodávali zvířata dál do Čech, na Moravu a do Mühlviertelu. O bohatství obchodníků s vepři svědčí četné domy s historickými průčelími a rovněž nádherné náhrobky na hřbitově. Tito obchodníci umožnili svým synům vystudovat a jejich dcery byly u dohazovačů velmi žádané jako „dobrá partie“. Muzeum městyse Thaya prezentuje fotografie, listiny, dopisy a nástroje těchto „prasečích baronů“. Muzeum má sídlo v nejstarší budově v obci, bývalém opevněném domě, kde se odváděl desátek, který patřil klášteru St. Georgen / Herzogenburg. Tato forma obchodu s dobytkem a také doba rozkvětu městyse Thaya skončila na počátku 20. století přijetím veterinárního zákona.

Web: N/A

Zdroj: N/A