/a

Sklepení Haidlkeller v městysu Thaya

 Sklepení Haidlkeller v městysu Thaya

Stará sklepení představují stavební zajímavost historické části městyse Thaya.

Některá sklepení pocházejí pravděpodobně až z doby středověku a patří k nejstarším stavbám ve městě. Sklepení Haidlkeller je značně rozsáhlé, což vyvolává otázku jeho dřívějšího účelu využití. Sklepení sloužilo určitě ke skladování potravin a nápojů vzhledem k nízkým a především konstantním teplotám. Kromě toho mohlo sloužit ochraně cenného majetku před případnými požáry.

Jízda člunem dnes umožňuje sklepení Haidlkeller prozkoumat. Kvůli spojení se starou studnou vedle kaple kostnice je zatopené. Je nejasné, kdy sem voda pronikla. Chodby spojovaly některá sklepení navzájem.

Chodby spojující jednotlivé sklepy přinášely praktický užitek. Díky systému chodeb mohlo dojít k odvedení prosakující spodní vody. Chodby nabízely kromě toho možnost úniku a jsou dnes přepažené cihlovými zdmi.

Přístup do sklepení je z hostince Haidl, zde je také umístěno několik informačních tabulí.

Obsáhlý text o stavebním vývoji, fotografie a informace najdete na adrese: https://www.thaya.gv.at/system/web/GetDocument.ashx?fileId=2021391&cts=1568979522

Web: N/A

Zdroj: N/A