/a

Waldviertelská selská usedlost ve vesnici Merkengersch

 Waldviertelská selská usedlost ve vesnici Merkengersch

Selská usedlost ve vesnici Merkengersch (číslo 34) je typickou selskou stavbou pro oblast Waldviertelu v podobě, v jaké se tu dříve vyskytovaly. V přední části postavené z kamene bydlela sedlákova rodina a případně pacholci a děvečky. Zadní dřevěná část sloužila zvířatům a jako skladovací prostor. Domy byly většinou kryté slámou, která se v době nouze v zimním období zkrmila několika málo kusům dobytka.

Části usedlostí určené lidem byly v této oblasti malé, domy poskytovaly málo místa a byly výrazem chudých poměrů v této oblasti. Téměř všechny tyto domy byly během posledních sta let zbourány a nahrazeny novými moderními budovami.

Usedlost zůstala před takovým osudem uchráněna, protože ji dlouhou dobu obýval hlídač lokální Podyjské dráhy Thayatal-Bahn, která mezitím svůj provoz ukončila. Hlídač tu choval se svou rodinou kozy, které spásaly trávu na železničním náspu. Potom usedlost využívala rodina z Vídně jako své druhé bydliště a s láskou ji zrestaurovala. Aktuální majitelé jsou hrdí na typickou waldviertlerskou selskou usedlost (hovorově se usedlost nazývá „Keischen“) a pečují o ni dál. Kolemjdoucím návštěvníkům rádi vyprávějí o historii domu.

Web: N/A

Zdroj: N/A