/a

Weikertschlag: Hradní zřícenina

 Weikertschlag: Hradní zřícenina

Doba vzniku hradu Weikertschlag na kopci zvaném Pankratiushügel není známa. Nepřímo je ale hrad zmiňován prostřednictvím svých majitelů v listině z roku 1178.

Po roce 1232 přešlo místo a hrad do vlastnictví Babenberků. Po jejich vymření požadoval král Přemysl Otakar II. hrad od Rudolfa Habsburského zpět jako svůj majetek, ale se svým požadavkem neuspěl.

V roce 1404 vlastnili hrad Hynek I. Suchý Čert z Kunštátu a Jevišovic a také Oldřich z Hradce a Albrecht z Bítova. Reakcí na tuto skutečnost bylo obléhání hradu vévody Vilémem a Albrechtem, kteří hrad zničili. Kdy přesně k těmto událostem došlo, není ovšem jasné, neboť jako moment úspěšného obléhání je uváděn také rok 1399.

Hrad nebyl znovu obnoven, a proto se jeho ruiny využívaly v průběhu času jako stavební materiál pro jiné budovy, takže se z vlastního hradu dodnes dochovalo jen velmi málo. Zachovaný a viditelný zůstal zbytek věže připomínající bergfrit v oblasti předhradí. Mědirytina G. M. Vischera z roku 1672 ukazuje ještě zbytky palácové stavby směrem do údolí a také kapli svatého Pankráce, která zůstala zachována nejdéle, v roce 1784 ale byla zrušena a stržena. Její zvon se dostal do obce Oberndorf, kde byl ale v roce 1917 zrekvírován a roztaven pro válečné účely.

Web: N/A

Zdroj: N/A