Kostnice ve Weikertschlagu

 Kostnice ve Weikertschlagu

Bývalou kostnici na hřbitově u farního kostela svatého Štěpána je možné datovat do 1. poloviny 13. století. Z původně dvoupatrové budovy dnes existuje pouze suterén, tzv. osárium. Má průměr cca 10 metrů a vyčnívá ještě 2 metry nad dnešní úrovní terénu. Na severní straně se nachází primární otvor, tzv. „skluzavka na kosti“, po které byly ostatky ze hřbitova spouštěny do suterénu. Hloubku suterénu je možné pouze odhadnout, až do začátku primární kopule je vyplněn lidskými ostatky a otvory je možné nahlédnout dovnitř.

Web: N/A

Zdroj: N/A