Kaple Mautkapelle Vitis

 Kaple Mautkapelle Vitis

Na příjezdu do obce z východní strany se nachází tato „cibulová kaple“ nazývaná „Mautkapelle“, která je jednou z mála historických stavebních památek ve Vitis. Jedná se o barokní stavbu z 18. až 19. století s cibulovou střechou, která byla v roce 2010 za pomoci obyvatelstva a místních firem rozsáhle opravena.

Web: N/A

Zdroj: N/A