Vysídlené dvorce Schellings und Pfaffenschlag u města Raabs

 Vysídlené dvorce Schellings und Pfaffenschlag u města Raabs

V průběhu zakládání vojenského výcvikového prostoru Döllersheim / Allentsteig bylo nuceně vysídleno cca 1 100 rodin. Velký počet z nich se usadil v okolí, některé rodiny opustily Waldviertel a usadily se na území bývalé Východní marky. Tento proces probíhal ve třech etapách: Během prvních dvou ještě rodiny dostaly odškodnění, ve třetí fázi se jednalo pouze o brutální vyhnání.

Na řídce obydlených a / nebo Židům či šlechtě zkonfiskovaných plochách vznikly na několika místech dvojité usedlosti vybudované vedením říše v severoněmeckém stylu pro dvě rodiny, které tam pak byly umístěny. Vzhledem ke stavebnímu stylu, který se zásadním způsobem liší od architektury Waldviertelu, jsou tyto stavby nápadnými svědky temné epochy v Evropě.

Web: N/A

Zdroj: N/A