Muzeum Humanum ve Fratres

 Muzeum Humanum ve Fratres

V severním Waldviertelu leží na horském hřebenu v široké krajině mezi řekou Dyjí a jihočeskými lesními rybníky malá pohraniční obec Fratres. Stará selská usedlost, ve které údajně přenocovala ještě císařovna Marie Terezie, je dnes sídlem instituce KULTURBRÜCKE FRATRES a místem setkávání zájemců o umění z několika regionů střední Evropy. Sdružení tu vytvořilo otevřené fórum pro přeshraniční kulturní práci a místo setkávání se zvláštní atmosférou.

Prostřednictvím sbírky stovek malých plastik, kultovních předmětů, insignií, amuletů a raných nástrojů z pěti kontinentů nabízí MUSEUM HUMANUM ve Fratres šanci mimořádného setkání se vzácnými kulturními svědectvími, která - formou prezentace ve skupinách podle různých motivů - vyzývají k přímému srovnání.

Web: http://www.museumhumanum.com/web/

Zdroj: N/A