Letoviska v obcích Thaya, Dobersberg, Waidhofen/Thaya

 Letoviska v obcích Thaya, Dobersberg, Waidhofen/Thaya

Letoviska mají v Rakousku dlouhou tradici. Šlechta a později i měšťanstvo stěhovalo v letním období často svou veškerou domácnost spolu se zaměstnanci pryč z horkých (a často hygienicky nevyhovujících) aglomerací. S výstavbou mnoha železničních tratí počínaje rokem 1850 bylo takové opuštění městského prostředí stále komfortnější a bezpečnější.

Podél nových železničních tratí se rozvíjely u velkých řek v bývalých selských vesničkách první formy cestovního ruchu, na vhodných místech se budovaly říční plovárny, které měly říční pláže. Tyto stálé plovárny vznikly v jednoduché podobě také v Podyjí. Ve Waidhofen an der Thaya se nachází reprezentativní dřevěná stavba, v obcích Dobersberg a Thaya se postavily jednodušší dřevěné stavby, které mají původní využití i dnes.

Web: N/A

Zdroj: N/A