Palírny ve Vitis a Dobersbergu

 Palírny ve Vitis a Dobersbergu (Windigsteig bez odezvy)

Všechny palírny vznikaly v období mezi první světovou válkou a dobou hospodářské krize. Měly sedlákům ve strukturně slabém regionu nabídnout dodatečný odbyt brambor (alkohol se pálil z brambor), vytvořit pracovní místa a postarat se o další vytváření přidané hodnoty v regionu.

Podniky se staly na konci 20. století nerentabilní, a proto byla jejich činnost ukončena. Výrazné komíny a budovy dnes zůstávají i nadále viditelným reliktem této doby.

Web: N/A

Zdroj: N/A