Kaple svatého Šebestiána v Liebenbergu

 Kaple svatého Šebestiána v Liebenbergu

Kaple svatého Šebestiána, která má románské jádro, je pravděpodobně nejstarší kompletně dochovanou stavbou v obci. Stojí mimo území obce v lese, severně od někdejšího opevnění. V polovině 15. století byl Liebenberg farností, nynější kaple tedy představovala farní kostel.

Stísněně působící stavba s nápadně silným zdivem má polokruhovou apsidu. Umělé úpravy terénu a strategicky výhodná poloha v místě před prudkým svahem zdůrazňují obranyschopnost celého areálu - hradu (ze kterého se dochovaly jen malé zbytky zdí) a kaple.

Sídlo pánů z Liebengbergu mělo velký význam, když byl „císařský rada“ Johann Andreas zvolen starostou Vídně a získal velké zásluhy během morové epidemie a při druhém obléhání Vídně vojsky Osmanské říše roku 1683. Liebenberg samotný požíval v té době nepochybně velké důležitosti v pozici farnosti.

Web: N/A

Zdroj: N/A