Zvonice v regionu

 Zvonice v regionu

Zvonice ve Waldviertelu jsou symbolem chudoby, která v tomto drsném a chudém regionu po dlouhou dobu převládala. Mnoho vesnic si nemohlo dovolit stavbu kaple, přesto byla zbožnost tak velká, že se postavila alespoň věž se zvonem. K obvyklému vyzvánění zvonů přistupovalo zvonění i při určitých událostech, jaké představovaly narození dítěte či něčí smrt, což je tradice, která v mnoha vesnicích přetrvává dodnes.

Web: N/A

Zdroj: N/A