Dolní Město, Loukov, Řečice – Podlipnické kostel

Dolní Město, Loukov, Řečice – Podlipnické kostel

Podlipnické kostely, kostel sv. Martina v Dolním Městě, kostel sv. Jiří v Řečici a kostel sv. Markéty v Loukově, se nacházejí poblíž Lipnice nad Sázavou. Kostely pocházejí ze 14. století a vzácné jsou především díky velkému množství dochovaných nástěnných maleb ze středověku. V roce 2001 bylo založeno Občanské sdružení Přátelé podlipnických kostelů, které aktivně podporuje tyto tři poklady středověké Vysočiny.

Web: http://www.podlipnickekostely.cz/kostely/

Zdroj: N/A