Kostelní Myslová – Expozice Genius loci

Kostelní Myslová – Expozice Genius loci

Expozice Genius loci v Kostelní Myslové je umístěna v budově fary v čp. 36. Založena byla v roce 2012 v rámci projektu Regionem Renesance. Dům, ve kterém se expozice nachází je nejstarším domem v obci, měl být postaven v roce 1785, je postaven v barokním stylu a je chráněn jako kulturní památka. Expozice je zaměřena na obnovu duše a meditativní zastavení, nicméně v expozici jsou představeny i exponáty z historie obce.

Web: N/A

Zdroj: cs.wikipedia.org