Rokštejn – zřícenina hradu

Rokštejn – zřícenina hradu

Sýpka je součástí areálu někdejšího panského dvora v Brtnici na Jihlavsku. Vznik a počátky objektu jsou spojeny s rozvojem vrchnostenské ekonomiky z konce 16. století. V roce 2014 město Brtnice získalo budovu sýpky v dražbě a od roku 2016, kdy byla prohlášena za památku, začalo s její celkovou obnovou. Nyní jsou uvnitř výstavní prostory s částí technického vybavení sýpky a expozice věnované životu ve městě.

Web: N/A

Zdroj: cs.wikipadia.org