Petrovice (Štoky) – vesnická památková zóna

Petrovice (Štoky) – vesnická památková zóna

Památková zóna byla vyhlášena v roce 1995 a zahrnuje historické centrum obce. Podlouhlá náves je obestavěna rozlehlými zděnými venkovskými usedlostmi s vjezdovými branami. Vystavěny byly v 18. a 19. století. Na návsi stojí drobný kostel Povýšení sv. Kříže, na okraji obce kaplička.

Web: N/A

Zdroj: www.mapy.cz