MPZ Počátky

MPZ Počátky

Památková zóna byla vyhlášena v roce 1990. Zahrnuje malebné historické centrum obce, které si zachovalo charakter venkovského sídla. Protáhlé náměstí lemují patrové měšťanské barokní domy. Zástavba v přilehlých ulicích je tvořena drobnějšími řadovými i samostatně stojícími domky a usedlostmi. Naleznete zde také torzo městských hradeb. K návštěvě se nabízí také Městské muzeum a Rodný dům básníka Otokara Březiny.

Web: N/A

Zdroj: cs.wikipedia.org

Zdroj: www.mapy.cz