Dešov – vesnická památková zóna + Dašovský mlýn

Dešov – vesnická památková zóna + Dašovský mlýn

Soubor dešovských domů představuje typické lidové stavitelství jihozápadní Moravy. Nízká stavení kolem návsi se pyšní zdobenými štíty, z nichž vyniká čp. 17 se štítem v duchu baroka. První písemná zmínka o Dašovském mlýně je před rokem 1536. V roce 2011 zde bylo otevřeno soukromé Muzeum mlynářství a venkovského života, kde jsou mlýnské stroje doplněny dalšími expozicemi o životě v dřívějších dobách.

Web: www.kr-vysocina.cz

Zdroj: www.mapy.cz