Moravské Budějovice – městská památková zóna

Moravské Budějovice – městská památková zóna

Historicky první písemná zpráva je z roku 1231. Moravské Budějovice byly povýšeny na město zřejmě za vlády Přemysla Otakara II.. Historické jádro města je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Dochovaly se zbytky městského opevnění. Nejstarší památkou je románský karner sv. Michala. Dalšími cennými památkami jsou zámek, kostel sv. Jiljí a klasicistní Masné krámy z roku 1837.

Web: www.mbudejovice.cz/o%2Dmeste/ds-1805/p1=41859

Zdroj: www.mapy.cz