Dům přírody Žďárských vrchů

Dům přírody Žďárských vrchů

Dům přírody nalezl své sídlo v obci Krátká v historickém statku č. p. 2 z druhé poloviny 19. století. Název obce nemůže být výstižnější a možná i díky své velikosti si obec svůj původní ráz zachovala natolik, že byla vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. Malebnost lidových staveb je umocněna jejich přirozeným začleněním do krajiny. Dům přírody představuje návštěvníkům oblast po všech stránkách a inspiruje je, aby ji vnímali všemi smysly.

Web: https://www.dumprirody.cz/zdarskevrchy/

Zdroj: N/A