Weitra – Údolí Gabrielental (Gabrielino údolí)

Weitra – Údolí Gabrielental (Gabrielino údolí)

Je libo část krajiny v údolí Lužnice?

Kdyby šlechta z 19. století věděla, že se její s láskou založený krajinný park stále ještě čile využívá, byla by na to určitě hrdá. Proti proudu Lužnice směrem od Weitry se rozkládá nádherný přírodní krajinný park s loukami, nivami a smíšenými lesy, údolí Gabrielental (Gabrielino údolí).

Údolí Gabrielental vděčí za svůj název hraběnce Fürstenberkové (1821 - 1895). Kvůli ní změnilo údolí Lužnice citlivě svou podobu. Za tuto změnu neslo odpovědnost její šlechtické prostředí, přesněji vrchní správní úředník Franz Weyringer. Dnes je údolí Gabrielental známé především díky pestrým možnostem pěší turistiky.

Web: https://www.waldviertel.at/natur-gabrielental

Zdroj: N/A