Haugschlag – Farní kostel Haugschlag s farským dvorem

Haugschlag – Farní kostel Haugschlag s farským dvorem

V roce 1784 vznikla farnost Haugschlag, ale kostel byl postaven až v roce 1787. Kostel Povýšení svatého Kříže představuje josefínskou církevní stavbu, jednoduchý halový kostel. Hlavní oltář z 2. poloviny 18. století pochází ze zrušeného dominikánského kláštera v Kremsu.

Web: https://www.waldviertel.at/ausflugsziele/a-pfarrkirche-haugschlag

Zdroj: N/A