Schrems – Přírodní park Vrchoviště Schrems

Schrems – Přírodní park Vrchoviště Schrems

Gebharts a Schrems, se rozkládá na ploše 300 hektarů. Lesy s borovicí blatkou, mechové polštáře, rojovník bahenní a někdejší těžba rašeliny. Celková plocha 119 hektarů byla prohlášena Přírodním parkem vrchoviště Schrems. Mimoto je oblast rašeliniště součástí území waldviertlerských rybníků, rašelinišť a řek chráněného podle Ramsarské úmluvy a soustavy chráněných území Natura 2000. Kdysi se tu intenzívně těžila rašelina, nyní má citlivý ekosystém rašeliniště už několik let opět možnost obnovy.

Centrum přírodního parku „UnterWasserReich“ (Podvodní říše) je informačním centrem podle Ramsarské úmluvy. Díky výstavě a vodní zahradě přibližuje všem zájemcům zajímavosti o waldviertlerských rybnících a rašeliništích. Dalším lákadlem je povalová stezka. Přírodní park vrchoviště Schrems je možné obdivovat také z ptačí perspektivy. Umožňuje to „žebřík do nebe“, 20 metrů vysoká vyhlídková plošina.

Web: https://www.waldviertel.at/naturpark-hochmoor-schrems

Zdroj: N/A