Hrady na Malši - Louzek

Hrady na Malši - Louzek

Louzek je zřícenina hradu v okrese Český Krumlov. Z hradu se dochovaly terénní pozůstatky opevnění a zříceniny staveb v hradním jádře. Podle rozboru sídelní struktury a známých vlastníků okolních panství je považován za zakladatele hradu Jan z Maršovic, který ho mohl postavit pravděpodobně po roce 1382.

Web: https://www.hradynamalsi.cz/hrad-louzek/

Zdroj: N/A