Pierbach – Zřícenina hradu Ruttenstein

Pierbach – Zřícenina hradu Ruttenstein

Zřícenina hradu Ruttenstein v Pierbachu

Z historických pramenů vyplývá, že hrad byl zmiňován už v roce 1160 jako „castrum Rotenstein" s bamberskou držbou. Písemně je ale zmiňován až roku 1209 v listině vystavené vévodou Leopoldem pro klášter Baumgartenberg pod názvem Rotenstein.

Podoba staveb jádra hradu ale ukazuje na skutečnost, že je hrad podstatně starší.

Doba výstavby hradu spadá pravděpodobně do 12. století - možná do 1. poloviny 12. století, což ale není listinami doloženo. Pravděpodobně se jedná o založení hradu hrabětem Clam-Velburg, potomkem pánů z Machlandu kolem roku 1210.

Web: Ruine Ruttenstein (muehlviertel-almfreistadt.at)

Zdroj: N/A