PROJEKT

VENKOVSKÉ PAMÁTKY / LÄNDLICHE DENKMÄLER

Jaké budou výstupy?

Jaké aktivity budou podpořeny?

Synergie s projektem ATCZ91 Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě

Synergie s projektem ATCZ185 Regionem renesance proti proudu času